Nome científico: Cebus apellla xanthosternos

Macaco-prego-do-peito-amarelo: habita a Mata Atlântica.